Uitzendkrachten met gevoel. Voor mens, product en proces.

SNA

Greenport People is geregistreerd in het SNA register en voldoet aan de NEN-normen. Hiermee kunnen onze opdrachtgevers, naast voorwaarden die wij hieronder vermelden, gevrijwaard worden van inlenersaansprakelijkheid. 

Inlenersaansprakelijkheid

Opdrachtgevers die werknemers inlenen bij een uitzendbureau hebben te maken met de inlenersaansprakelijkheid. Door met een gecertificeerd uitzendbureau te werken en een kwart van het factuurbedrag op een G-rekening te storten, is de opdrachtgever vanaf 1 juli 2012 gevrijwaard van de inlenersaansprakelijkheid voor het complete factuurbedrag. Let wel op onderstaande informatie.

Zonder registratie riskeert men een hoge boete

Er geldt een verplichte registratie voor intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen. Deze registratieplicht voor uitzend-, detacherings- en payrollbureaus is in het leven geroepen om malafide bureaus aan te pakken. Werkt men samen met een bureau dat niet is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK), dan riskeert men een hoge boete van de inspecteur van de Inspectie SZW of de Belastingdienst.

Toch kan het ook bij de samenwerking met een KvK-geregistreerd bureau nog steeds misgaan. Draagt het bureau zijn loonheffingen niet af en lukt het de fiscus niet om het verschuldigde bedrag te innen bij dit bureau, dan komt de Belastingdienst bij de inlenende onderneming de niet betaalde loonheffingen halen.

De Belastingdienst en de uitzendbranche zijn het eens geworden over een mogelijkheid om inleners bij gecertificeerde bureaus te vrijwaren van deze inlenersaansprakelijkheid. Het bureau en de inlener zullen dan aan onderstaande eisen moeten voldoen

Eisen voor vrijwaring

  • De uitzendonderneming beschikt over een G-rekening;
  • De uitzendonderneming is geregistreerd in het SNA register en voldoet aan de NEN-normen;
  • De inlener stort 25% van de factuur (incl. BTW) op de G-rekening van de in het SNA register opgenomen uitzendonderneming (als de BTW is verlegd dan is het 20%);
  • De inlener kan de identiteit van de ingeleende werknemer aantonen;
  • De inlener kan voor zover van toepassing aantonen dat de ingeleende werknemer over een geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning beschikt;
  • De administratie van de inlener dient zodanig te zijn ingericht dat daaruit alle gegevens met betrekking tot de overeenkomst, de omvang van de aansprakelijkheid (bijv. een manurenadministratie) en de betalingen direct kunnen worden herleid.

De betaling op de G-rekening moet voldoen aan de bovenstaande voorwaarden conform de Uitvoeringsregeling inleners, keten en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. De factuur van de uitlener moet voldoen aan de eisen die de Wet op de Omzetbelasting daaraan stelt en moet bovendien het volgende vermelden:

  • Het nummer of het kenmerk, voor zover aanwezig, van de overeenkomst ingevolge welke de uitlener de gefactureerde prestatie of prestaties heeft verricht;
  • Het tijdvak of de tijdvakken waarin die presentatie of presentaties zijn verricht;
  • De benaming(en) of kenmerk(en) van het werk, waarop de betaling betrekking heeft.

 Op www.normeringarbeid.nl vindt u onder het kopje ‘gecertificeerde ondernemingen’ alle geregistreerde uitzendondernemingen die aan de NEN-normen van het SNA voldoen.