Greenport People weet waar het om draait!

Greenport People - lid van de NBBU

Greenport People is aangesloten bij de NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) en past de NBBU-cao voor uitzendkrachten toe.

Als je als uitzendkracht werkt via Greenport People, gaan wij een uitzendovereenkomst met je aan. Dit is jouw ‘arbeidsovereenkomst’ met het uitzendbureau. Wij zijn vanaf de eerste werkdag jouw werkgever (en niet het bedrijf waar je als uitzendkracht gaat werken). Dit betekent dat wij onder andere verantwoordelijk zijn voor het betalen van je loon en dat je met vragen hierover bij ons terecht kunt.

De NBBU-CAO kent een fasensysteem dat bestaat uit vier verschillende fasen. Dit systeem is leidend voor de uitzendovereenkomst die wij met je afsluiten. Elke fase geeft aan welke rechten je hebt als uitzendkracht. Hoe langer je voor ons werkt, hoe meer rechten je opbouwt.

Zo werkt het fasensysteem vanaf 1 januari 2017:

Fase 1 geldt gedurende de eerste 26 gewerkte weken. Het maakt hierbij niet uit hoeveel uren in de week je werkt. In fase 1 geldt het uitzendbeding: als je niet werkt, ontvang je geen loon. 


Fase 2 duurt 52 gewerkte weken. Ook in fase 2 is het uitzendbeding van toepassing. Bij aanvang van deze fase ga je pensioen opbouwen.

In fase 3 ga je een uitzendovereenkomst aan voor bepaalde tijd. Dit is een contract met een begin- en een einddatum. Je kunt in deze periode maximaal zes contracten binnen maximaal vier jaar aangaan voor bepaalde tijd, waarin je recht hebt op loondoorbetaling bij bijvoorbeeld het wegvallen van werk.

In fase 4 ga je een uitzendovereenkomst aan voor onbepaalde tijd. Dit is een ‘vast contract’ zonder einddatum. Ook in deze fase heb je recht op loondoorbetaling.

Onderbreking en terugval
Ga je nadat je gewerkt heb in fase 1, 2 of 3 na een onderbreking van 26 weken of langer weer werken via het uitzendbureau? Dan begint de telling opnieuw vanaf het begin van fase 1. 

Vrije dagen
Als uitzendkracht bouw je per gewerkt uur rechten op voor vrije dagen. Bij een fulltime dienstverband komt dit neer op 24 vakantiedagen per jaar. Per gewerkt uur bouw je een percentage aan reserveringen op voor vakantiedagen, feestdagen en kort verzuim/bijzonder verlof. De stand van de opgebouwde reserveringen vind je rechts onderaan terug op de loonstrook. Wanneer je met vakantie gaat, kun je aan de administratie van Greenport People vragen om vakantiedagen door te betalen vanuit de door jou opgebouwde reserveringen.

Opleiding en ontwikkeling
Greenport People beschikt over een budget voor opleiding en ontwikkeling van medewerkers. Wil je een opleiding volgen of jezelf door middel van een cursus of training verder ontwikkelen, laat dit dan aan ons weten. Wij zullen je informeren over de mogelijkheden.

Je kunt hier de NBBU-cao voor uitzendkrachten inzien of downloaden.