Vind hieronder het laatste Greenport People nieuws!

Laatste nieuws

Eén gezamenlijke cao voor uitzendkrachten

Een mijlpaal: de ABU en de NBBU hebben vanaf 30 december 2019 nieuwe en volledig geharmoniseerde cao’s voor alle 850.000 uitzendkrachten in Nederland.

Lees verder

Selecteren zonder vooroordelen

Discriminatie in de uitzendbranche is een actueel onderwerp. Helaas kwamen uitzendbureaus eerder dit jaar opnieuw negatief in het nieuws wegens discriminatie. Bij Greenport People hebben we een anti-discriminatiebeleid waar ik jullie graag over vertel en in meeneem.

Lees verder

Nieuw wettelijk minimumloon 1 juli 2019

Twee keer per jaar past de overheid het wettelijk minimum loon (WML) aan. Per 1 juli 2019 geldt het nieuwe WML. De minister van Sociale zaken en werkgelegenheid stelt het Wettelijk Minimumloon vast. Daarnaast is ook de CAO Glastuinbouw tot een CAO-akkoord gekomen. Er zijn nieuwe lonen en vergoedingen bepaald van 1 juli 2019 t/m 31-12-2019.

Lees verder

Vakantiedagen kunnen verjaren

Over elk uur dat u voor Greenport People werkt, bouwt u vakantiedagen op. Om te voorkomen dat deze dagen ongewenst verjaren, is het van belang dat u uw vakantiedagen tijdig opneemt. Via de knop 'Lees verder' vindt u de belangrijkste informatie omtrent de wet- en regelgeving van vakantiedagen.

Lees verder

Uitkering naast salaris

Wanneer u een uitkering ontvangt vanuit het Uitvoeringsinstituut Werknemers-verzekeringen (UWV), dient u uw SV-loon door te geven aan de uitkerende instantie. Het SV-loon dat u indient wordt gecontroleerd met het SV-loon dat bij de Belastingdienst bekend is, zodat het UWV zeker weet dat de gegevens correct zijn. Het SV-loon dat u doorgeeft, heeft invloed op de hoogte van de uitkering die u ontvangt.

Om het SV-loon makkelijk door te geven, is het belangrijk dat u per periode (per 4 weken) of per week wordt uitbetaald.

Lees verder

Diversiteit loont Challenge

Het Greenport People team is een maand geleden gestart met de 'Diversiteit Loont' Challenge. Via deze Challenge worden we door middel van 4 vragen per week aan de tand gevoeld over verschillende invalshoeken van discriminatie.

Lees verder

Greenport People geslaagd voor VRO-controle

Vrijdag 23 februari was de jaarlijkse VRO-controle bij Greenport People. Een controle die veel voorbereiding met zich meebrengt en waar veel van afhangt.

Lees verder

MKB Westland Partners ondernemersprijs 2017

Greenport People feliciteert Tendenz Kappers met het winnen van de MKB Westland Partners ondernemersprijs 2017!

Lees verder

Project duurzame inzetbaarheid

Greenport People is één van de 40 deelnemers van het Project Duurzame Inzetbaarheid wat wordt georganiseerd vanuit de NBBU in samenwerking met MKB Nederland. Medewerkers binden, boeien en carrières zien op de lange termijn. Dat is de visie van zowel ons als ook de NBBU en MKB Nederland.

Lees verder

Een veilige en gezonde werkplek

Een veilige en gezonde werkplek voor alle medewerkers zou toch vanzelfsprekend moeten zijn? Toch blijkt dat dit niet overal het geval is. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van de flexwerkers ligt deels bij de inlener en deels bij het uitzendbureau/ payroll organisatie. Wanneer we ieders rol duidelijk in kaart brengen, kan een ieder hier actief op inspelen.

Lees verder

Pagina nummers