Vind hieronder het laatste Greenport People nieuws!

Arbeidsmarktprognose 2017-2018: Het aantal banen stijgt de komende twee jaar

publicatie: 5 juli 2017

Dankzij de stabiele economische groei stijgt het aantal banen de komende 2 jaar met ruim 225.000 naar zo’n 10,2 miljoen banen in 2018. In een aantal sectoren, zoals de zorg en bouw, wordt de arbeidsmarkt krapper. In de sector ICT is de arbeidsmarkt al krap. Als werkgevers geen geschikt personeel kunnen vinden, belemmert dit mogelijk de verdere groei van deze sectoren.

Vooral meer banen in 2017
Vooral in 2017 neemt het aantal banen toe, namelijk met 151.000. In 2018 neemt juist de arbeidsproductiviteit weer toe. Als de arbeidsmarkt krapper wordt, wordt het steeds lastiger of duurder om personeel te vinden. Het wordt dan voor werkgevers aantrekkelijker om de productie anders te organiseren, bijvoorbeeld door te investeren in automatisering.

In 2018 groeit de werkgelegenheid naar verwachting met 75.000 banen. Jaarlijks ontstaan er zo’n 900.000 vacatures. De meeste vacatures ontstaan in de detailhandel en zorg en welzijn.

In 2016 vaker vaste baan dan in 2015
In Nederland is het aandeel werknemers met een flexibel contract de afgelopen jaren sterk gestegen en ook het 1e kwartaal van 2017 steeg het aantal flexwerkers nog sterker dan het aantal werknemers met een vaste baan. Toch zijn er ook signalen dat werkgevers weer werknemers in dienst nemen. Zo groeit het aantal werknemersbanen in 2017 iets sneller dan het aantal zelfstandigenbanen. Ook blijkt uit UWV-analyses dat nieuwe werknemers in 2016 weer vaker een vast contract kregen dan in 2015. Het merendeel van de nieuwe werknemers heeft wel nog altijd een flexibel contract.

Het aantal WW-uitkeringen daalt met 100.000
Het aantal WW-uitkeringen daalt in 2 jaar tijd met 100.000 uitkeringen naar 311.000 eind 2018. De beroepsbevolking neemt de komende 2 jaar toe met 148.000 en bestaat in 2018 uit meer dan 9 miljoen mensen. Het aantal en aandeel 55-plussers in de beroepsbevolking neemt toe.

Bron: Werk.nl