Vind hieronder het laatste Greenport People nieuws!

Een veilige en gezonde werkplek

publicatie: 1 november 2017

Een veilige en gezonde werkplek voor alle medewerkers zou toch vanzelfsprekend moeten zijn? Toch blijkt dat dit niet overal het geval is. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van de flexwerkers ligt deels bij de inlener en deels bij het uitzendbureau/ payroll organisatie. Wanneer we ieders rol duidelijk in kaart brengen, kan een ieder hier actief op inspelen.

Greenport People is wettelijk verplicht om de medewerker te informeren over de arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Zo beperken we de veiligheids- en gezondheidsrisico’s, verlagen we het verzuim en verhogen we het werkplezier.

Het levert veel voordelen op: 

  • Het werkt mee aan het verkleinen van de kans op ongelukken en verzuim;
  • Het helpt een te hoge werkdruk voor collega’s voorkomen bij uitval van medewerkers; 
  • Het biedt helderheid over taken en werkafspraken;
  • Het beperkt aansprakelijkheidsrisico’s voor het bedrijf bij ziekte en/of ongevallen. 

Ieder zijn rol:

Rol inlener:
Flexwerkers werken onder leiding en toezicht van de inlener. De verantwoordelijkheid voor de inrichting van de werkplek en de omstandigheden waaronder het werk wordt verricht, ligt bij u. Dit brengt verantwoordelijk met zich mee voor het werk en de veiligheid op de werkplek. Ook bij schade of ongevallen waar de flexwerker bij betrokken is, is de inlener in de meeste gevallen verantwoordelijk en aansprakelijk. 

Rol Greenport People:
Het uitzendbureau/ de payroll organisatie is verplicht om de flexwerkers informatie te geven over de functie-eisen die worden gesteld aan het werk dat hij/zij gaat doen. Daarnaast dient zij hen te informeren over de specifieke kenmerken van de arbeidsplaats, de risico’s en de bijbehorende beschermingsmaatregelen. Dit wordt samengevat in het Arbo document. Voordat de flexwerker start, ontvangt Greenport People van de inlener de informatie over de specifieke Arbo kenmerken. Vervolgens verstrekt Greenport People dit Arbo document voor aanvang van het werk aan de flexwerker.

Inspectie SZW
De inspectie SZW is toezichthouder op de naleving van de wet- en regelgeving over onder andere de arbeidsomstandigheden van een uitzendkracht. Als een uitzendbureau hun uitzendkrachten geen veilige werkplek kunnen garanderen grijpt de inspectie SZW in. Iedere werknemer moet op de hoogte zijn van de risico’s van hun vak. Daarvoor is de preventiecheck van groot belang.

Heeft u na het lezen van dit nieuwsbericht nog vragen? Neem dan contact met ons op via info@greenportpeople.nl of 0174-648805.