Vind hieronder het laatste Greenport People nieuws!

Greenport People geslaagd voor VRO-controle

publicatie: 28 februari 2018

Op vrijdag 23 februari was het weer tijd voor de jaarlijkse VRO- controle. Een controle die veel voorbereiding met zich meebrengt en waar veel van afhangt. Als een uitzendbureau slaagt voor de VRO- controle ontvangen ze SNA Keurmerk. Een keurmerk om trots op te zijn.
Lees hieronder verder, wat dit keurmerk precies inhoud.

SNA keurmerk

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

De ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

-       De identificatie van de onderneming;

-       De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;

-       Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;

-       Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;

-       Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Bekijk hier het filmpje met meer uitleg over SNA