Vind hieronder het laatste Greenport People nieuws!

Hoe bevorder je vitaliteit op de werkvloer?

publicatie: 13 oktober 2017

Vitaliteit is in de mode. Bedrijven kunnen succesvol zijn als hun medewerkers gedurende hun loopbaan energiek, veerkrachtig, gezond, competent, betrokken, gemotiveerd en met veel plezier aan het werk zijn. Vrijwel alle bedrijven zijn zich er dan ook van bewust dat ze aan de slag moeten met vitaliteit en leefstijl.

Maar hoe?
Een gezonde leefstijl bevorderen op de werkvloer. Het is in de praktijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Veel leidinggevenden vinden het moeilijk om een gesprek te beginnen over het thema vitaliteit en leefstijl. In hoeverre mag je als leidinggevende je bemoeien met het gedrag van medewerkers? Mag je ze vragen om meer te sporten? Of moet je soms vele stappen verder gaan als dat nodig is en het gesprek aangaan over slaapgewoonten, terugkerende relatieproblemen of excessief uitgaansgedrag in het weekend? De leidinggevende kan het beste, in lijn met zijn functie, een stimulerende, coachende rol op zich nemen. Dit krijgt praktisch vorm door in het gesprek open vragen te stellen zoals: Hoe kijk jij naar jouw ontwikkeling in dit bedrijf? Hoe schat jij jouw vitaliteit in op dit moment en over bijvoorbeeld vijf jaar? Een dergelijke aanpak levert veel op, want open vragen leiden tot open antwoorden. Beide partijen krijgen informatie over belangen, motivatie, ambities en welzijn. Zo ontstaat wederzijds begrip en vertrouwen, wat weer een krachtige basis voor een duurzame arbeidsrelatie.

Onderzoek
HR- communicatie.nl voerde eind 2014 een onderzoek uit over het onderwerp leefstijlbeïnvloeding. De centrale vraag: tot hoever mag, moet of kan de bemoeienis van een werkgever reiken? Enkele conclusies van het onderzoek zijn:

  • Het overgrote deel van de medewerkers (75%) vindt dat het management primair aan zet is bij het agenderen of beïnvloeden van de leefstijl van medewerkers; HR en communicatie hebben volgens de respondenten een relatief beperkte rol;
  • Hoewel veel respondenten vinden dat dit wel zou moeten gebeuren, verbinden organisaties in de praktijk nauwelijks positieve of negatieve consequenties aan leefstijlgedrag; 
  • Het merendeel vindt dat organisaties zich mogen (soms zelf moeten) bemoeien met leefstijlgedrag in de vorm van sporten en bewegen, roken en drinken; 
  • Het merendeel vindt dat organisaties zich mogen (soms zelf moeten) bemoeien met leefstijlgedrag in de vorm van geestelijke en intellectuele ontwikkeling;
  • Slechts een kleine minderheid vindt dat organisaties zich mogen bemoeien met leefstijlgedrag in de vorm van partnerkeuze, uitgaansgedrag en manieren van ontspannen.

Samen Fit
Wat organiseert jouw werkgever om het personeel zo vitaal mogelijk op het werk te laten verschijnen? Bij Greenport People doen we mee met het vitaliteitsprogramma ‘Samen Fit’. Het is een programma dat medewerkers motiveert om een fittere en productievere levensstijl te creëren. Het programma wordt georganiseerd door Westland Gezond. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder een persoonlijke health check, workshops en sportactiviteiten. Het groepstraject verhoogd de samenwerking en teamspirit.