Vind hieronder het laatste Greenport People nieuws!

Laatste nieuws

Jongeren in de Lift in ’t Westland

Afgelopen maandag 13 maart was de aftrap van de allereerste ‘Jongeren in de Lift’ in de Gemeente Westland. Een avond waar 10 werkgevers en 10 werkzoekende jongeren elkaar in een ontspannen sfeer hebben ontmoet.

Lees verder

Loopbaanvoucher glastuinbouw

Medewerkers die werkzaam zijn in de Glastuinbouw kunnen gratis gebruik maken van een loopbaanvoucher. Kas groeit, het scholingsloket voor werkgevers en werknemers in de Glastuinbouw, is de verstrekker van de loopbaanvoucher en stimuleert hiermee een ‘leven lang leren’.

Lees verder

Wij doen mee met Westland On Stage!

Dit jaar vindt de 8e editie van Westland On Stage plaats, het beroepsoriëntatie project voor VMBO-leerlingen van ISW en Lentiz. Deze vakkanjers van de toekomst maken bij Westland On Stage kennis met het (nieuwe) netwerk om beroepen te leren kennen.

Lees verder

Verhoging Wettelijk Minimumloon per 1 januari 2017

Sinds 1969 bestaat in Nederland de Wet Minimumloon (WML) waarin staat vastgesteld op hoeveel loon u minimaal recht heeft als u een fulltime werkt. Zo is ook af te leiden wat het minimumloon per uur per dag of per week is.

Lees verder

Verhoging Wettelijk Minimumloon per 1 juli 2016

Per 1 juli 2016 worden de bruto minimumlonen verhoogd. Dit geldt voor werknemers van 23 jaar en ouder en de werknemers jonger dan 23 jaar hebben vanaf dat moment recht op een vastgesteld percentage van het bruto wettelijk minimumloon.

Lees verder

Minister Asscher geeft goedkeuring op akkoord WWZ en seizoensarbeid

Binnenkort is er een uitzondering geldig op de toepassing van de ketenbepaling in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) voor verschillende functies in de agrarische sector. Minister Asscher geeft goedkeuring op het akkoord dat ingaat op de perioden, die tussen de werkperioden bij agrarische bedrijven zitten.

Lees verder

Hoeveelheid werkenden neemt toe

Uit een onderzoek van het CBS blijkt dat het aantal werkenden in het eerste kwartaal van 2016 is toegenomen.

Lees verder

Ondernemers hebben grote moeite met het aantrekken van goed personeel

Uit onderzoek van DVJ Insights blijkt dat ondernemers het nog steeds erg moeilijk vinden om goed personeel aan te trekken. 45% van de ondervraagde ondernemers ervaart de werving en selectie van de juiste kandidaat als een grote uitdaging. Dit komt vooral door de minimale kennis van de nieuwe wet- en regelgeving.

Lees verder

Nieuwsbrief januari

De nieuwsbrief die in oktober naar alle uitzendkrachten is verstuurd.

Lees verder

Bestrijding jeugdwerkloosheid wordt doorgezet

In de strijd tegen jeugdwerkloosheid wordt de tijdelijke uitzonderingsregel, waarmee leeftijdsdiscriminatie in de werving van nieuwe personeel werd toegestaan, in 2016 nog met een jaar verlengd.

Lees verder

Pagina nummers