Vind hieronder het laatste Greenport People nieuws!

Vakantiedagen kunnen verjaren

publicatie: 1 januari 1970

Over elk uur dat u voor Greenport People werkt, bouwt u als werknemer vakantiedagen op. Om te voorkomen dat deze dagen ongewenst verjaren, is het van belang ze tijdig op te nemen. 

Opbouw van vakantiedagen
In 2019 bouwt u over elk gewerkt uur 10,39% vakantiedagen op. Van dit percentage is 8,66% wettelijk en 1,73% bovenwettelijk.

Verjaringstermijn vakantiedagen
In de NBBU cao staat omschreven dat de bovenwettelijke vakantiedagen langer op te nemen zijn dan de wettelijke vakantiedagen. De bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na 5 jaar en de wettelijke vakantiedagen verjaren 1 jaar na afloop van het jaar waarin deze zijn opgebouwd. De vakantiedagen die door E-Payroll worden uitbetaald, gaan daarom eerst van de wettelijke vakantiedagen af en daarna pas van de bovenwettelijke vakantiedagen.

LET OP! Uw opgebouwde vakantiedagen van 2018 moeten vóór 31 december 2019 worden opgenomen, daarna komen de wettelijke vakantiedagen van 2018 te vervallen. De bovenwettelijke vakantiedagen tot en met 2014 dienen ook voor 31 december 2019 opgenomen te zijn, omdat deze anders ook komen te vervallen. Zorg er dus voor dat u tijdig uw vakantiedagen opneemt.